Dysgu Ychwanegol +

 photo extra _1.jpg

Croeso i’r adran Ychwanegol. Rydyn ni’n credu’n gryf taw eich profiadau y tu allan i’r dosbarth sydd yn eich cwblhau fel siaradwr, ac felly yn cynnig y cyfle gorau posib i chi ymarfer, neu ddysgu fwy o Gymraeg mewn sefyllfaoedd eraill i’r rhai hynny y cewch chi yn y gwersi.

Cyfle i ymarfer!

Fel targed, ‘dyn ni’n awgrymu y dylech chi anelu i wneud o leiaf 18 awr ychwanegol mewn digwyddiadau tu allan i’r dosbarth. Peidiwch â phoeni, byddwn ni’n eich helpu! Dyma restr o’r math o ddigwyddiadau sydd ar gael i’n dysgwyr ni.

Ewch i’r adran Dysgu Ychwanegol am gyrsiau ychwanegol, neu i’r adran Ymarfer ychwanegol am gyfleoedd dysgu anffurfiol.

Cyrsiau Ychwanegol Ymarfer Ychwanegol