Cyrsiau Medi 2018

Mae cyrsiau Cymraeg ar gael ar gyfer pob lefel ar hyd a lled Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr neu Ferthyr Tudful. Gellwch chi ddysgu yn ystod y dydd neu gyda’r nos.

Pa lefel?

Mae ein cyrsiau ni i’w gweld ar safle we newydd Dysgu Cymraeg

Lefel Mynediad (Dechreuwyr) Cyrsiau

Mae cyrsiau Mynediad 1, Mynediad 2, Mynediad 1 a 2, ), Cymraeg i’r Teulu (Mynediad 2) wedi’u rhestri.

Lefel Sylfaen Cyrsiau

Mae cyrsiau Sylfaen 1, Sylfaen 2 a Sylfaen 1 a 2 wedi’u rhestri.

Lefel Canolradd Cyrsiau

Mae cyrsiau Canolradd 1, Canolradd 2, Canolradd 1 a 2 wedi’u rhestri.

Lefel Uwch Cyrsiau

Mae cyrsiau Uwch 1, Uwch 2, Uwch 3 ac Uwch 4 wedi’u rhestri.

Lefel Hyfedredd Cyrsiau

Cofiwch cysylltu â'r swyddfa os ydych chi eisiau bwcio lle.

Ffôn:
01443 483 600

Ebost:
dysgucymraeg@decymru.ac.uk