Adnoddau Mynediad

Adnoddau PowerPoint

► Arwyddion ymarfer ynganu

►Beth yw’ch enw?

► Cân Dwynwen

► Cwrs Blasu (gyda sain)

► Cwrs Blasu (heb sain)

► Cyfarchion

► Dw i’n hoffi

► Dy

Mynediad 1 (Cwrs Lyfr CBAC) – Wythnosau 1 – 30 gan Heulwen Strathearn

► Wythnos 1 (Uned 1)

► Wythnos 2 (Uned 1)

► Wythnos 3 (Uned 2)

► Wythnos 4 (Uned 2)

► Wythnos 5 (Uned 3)

► Wythnos 6 (Uned 3)

► Wythnos 7 (Uned 4)

► Wythnos 8 (Uned 4)

► Wythnos 9 (Uned 5)

► Wythnos 10 (Uned 5)

► Wythnos 11 (uned 6)

► Wythnos 12 (Uned 6)

► Wythnos 13 (Uned7)

► Wythnos 14 (Uned 7)

► Wythnos 15 (Uned 8)

► Wythnos 16 (Uned 8)

► Wythnos 17 (Uned 9)

► Wythnos 18 (Uned 9)

► Wythnos 19 (Uned 10)

► Wythnos 20 (Uned 10)

► Wythnos 21 (Uned 11)

► Wythnos 22 (Uned 11)

► Wythnos 23 (Uned 12)

► Wythnos 24 (Uned 12)

► Wythnos 25 (Uned 13)

► Wythnos 26 (Uned 13)

► Wythnos 27 (Uned 14)

► Wythnos 28 (Uned 14)

► Wythnos 29 (Uned 15)

► Wythnos 30 (Uned 15)

Mynediad 2 – (Cwrs Lyfr CBAC) – Wythnosau 1 – 24 gan Heulwen Strathearn

► Wythnos 1 (Uned 16)

► Wythnos 2 (Uned 16)

► Wythnos 3 (Uned 17)

► Wythnos 4 (Uned 17)

► Wythnos 5 (Uned18)

► Wythnos 6 (Uned 18)

► Wythnos 7 (Uned 19)

► Wythnos 8 (Uned 19)

► Wythnos 9 (Uned 20)

► Wythnos 10 (Uned 20)

► Wythnos 11 (Uned 21)

► Wythnos 12 (Uned 21)

► Wythnos 13 (Uned 22)

► Wythnos 14 (Uned 22)

► Wythnos 15 (Uned 23)

► Wythnos 16 (Uned 23)

► Wythnos 17 (Uned 24)

► Wythnos 18 (Uned 24)

► Wythnos 19 (Uned 25)

► Wythnos 20 (Uned 25)

► Wythnos 21 (Uned 26)

► Wythnos 22 (Uned 26)

► Wythnos 23 (Uned 27)

► Wythnos 24 (Uned 27)

Geirfa Unedau Mynediad 2 CBAC gan Heulwen Strathearn

► Wythnos 17 (Uned 24)

► Wythnos 18 (Uned 24)

► Wythnos 19 (Uned 25)

► Wythnos 20 (Uned 25)

► Wythnos 21 (Uned 26)

► Wythnos 22 (Uned 26)

► Wythnos 23 (Uned 27)

► Wythnos 24 (Uned 27)

► Wythnos 25 (Uned 28)

► Wythnos 26 (Uned 28)

► Wythnos 27 (Uned 29)

► Wythnos 28 (Uned 29)

► Wythnos 29 a 30 (Uned 30)

Arholiad

► Pecyn Adolygu Arholiad Mynediad

► Canllawiau / tips gan Julie MacMillan (Rhan 1)

► Canllawiau / tips gan Julie MacMillan (Rhan 2)

► Cwestiynau adolygu – Unedau 1-10

► Cwestiynau adolygu – Unedau 11-20

Cardiau Flach

► Geiriau Tiwtor

► Geiriau Myfyrwyr

► Atebwch y cwestiynau (Tiwtor)

► Atebwch y cwestiynau (Myfyrwyr)