Dysgu Cymraeg Morgannwg

 photo bannerWhichCourse.jpg

Croeso!

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yn Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr neu Ferthyr Tudful ac eisiau dysgu neu wella’ch Cymraeg, gallwn ni helpu. Mae cyrsiau ar gael ar gyfer pob lefel ar hyd a lled yr ardal – cyrsiau unwaith yr wythnos, dwywaith yr wythnos neu dair gwaith yr wythnos. Gellwch chi ddysgu yn ystod y dydd neu gyda’r nos. Mae’n dysgwyr yn dweud bod ein cyrsiau’n cynnig gwerth da iawn am eu harian.

Mae’n tîm tiwtoriaid yn aros i’ch croesawu i’n plith. Yn ogystal â mynchu’ch dosbarth arferol, bydd hefyd cyfle i ymuno â dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd neu gyrsiau bloc, bydd cyfle i gyfarfod yn gymdeithasol i ddefnyddio’ch Cymraeg a bydd cyfle i ymarfer ar eich pen eich hun ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol.

Ydych chi’n dysgu i’ch plant?

Os oes plant bach gyda chi a ‘dych chi eisiau dysgu Cymraeg am eu bod nhw’n dysgu neu’n siarad yr iaith, ewch i’r adran Cymraeg i’r Teulu.

Ydych chi’n edrych i ddantblygu’ch gweithlu?

Os ydych chi’n gyflogwr, gallwn ni deilwra cyrsiau ar gyfer eich gweithle. Ewch i’r adran Cymraeg yn y Gweithle.

Ydych chi eisiau dysgu’n anffurfiol?

I wybod mwy am gyfleoedd i ymarfer, cymrwch bip ar ein Digwyddiadau neu ein hadran Calendr Dysgu Anffurfiol.

Efallai eich bod chi eisiau gwella eich Cymraeg ysgrifenedig?

Os ydych chi’n siarad yn rhugl ond eisiau ymarfer, eich iaith lafar neu ysgrifenedig, mae cyrsiau i chi hefyd.

Dewch gyda ni! Cymraeg i Oedolion Morgannwg – llwybr dilyniant hyd at ruglder.

 photo ScreenShot2013-09-10at003454.png