Yma i'ch Helpu

Ffoniwch neu ebostiwch ni os hoffech wybodaeth am ein cyrsiau.

Ffôn:
01443 483 600

Ebost:
learnwelsh@southwales.ac.uk

Cyfeiriad:
Cymraeg i Oedolion
Prifysgol De Cymru
Trefforest
Pontypridd
CF37 1DL

Cysylltiadau Eraill

Ifan Dylan
Swyddog Dysgu Anffurfiol
ifan.dylan@decymru.ac.uk

Neu dilynwch ni ar Facebook a Twitter
 photo twitter5.jpg photo facebook5.jpg