Cymraeg i Oedolion - Morgannwg

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.
Croeso i bawb!

Mae ein cyrsiau ni ar safle we Dysgu Gymraeg

Cyrsiau

Cyfle i adolygu ac i ddysgu rhywbeth newydd.

Mwy

Dod o hyd i ddigwyddiadau lleol

► Rhan fwyaf am ddim!

► Ffordd dda o ymarfer eich Cymraeg.

Cwrs wedi ei deilwra i helpu’ch ynganu.

Mwy

Cyfle i adolygu ac i ddysgu rhywbeth newydd.

Mwy