Cymraeg i Oedolion - Morgannwg

Os ydych chi eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.
Croeso i bawb!

Cyfle i adolygu ac i ddysgu rhywbeth newydd.

Mwy o wybodaeth


Ydych chi am wella’ch Cymraeg drwy osod her newydd ar gyfer 2018? Beth am sefyll arholiad Cymraeg ym mis Mehefin a dysgu sgiliau newydd?

Cynnig Arbennig!
Gostyngiad o £20.00 oddi ar ffi cyrsiau Medi 2018 Dysgu Cymraeg Morgannwg i bob ymgeisydd arholiad!

Mwy o wybodaeth

Cwrs wedi ei deilwra i helpu’ch ynganu.

Mwy o wybodaeth

Cyfle i adolygu, a chyfle i wneud cwrs blasu.

Mwy o wybodaeth

Cwrs adolygu 5 diwrnod.

Mwy o wybodaeth

9 mis o waith mewn 2 wythnos.

Mwy o wybodaeth