Cymraeg i Oedolion - Morgannwg

Os ydych chi’n byw yn yr ardal ac eisiau gwella eich Cymraeg, gallwn eich helpu. Gydag ystod eang o gyrsiau ar gael ar draws yr ardal fe fyddwn yn siwr o ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Fe fydd yna gyfleoedd i gwrdd a dysgwyr eraill mewn ysgolion undydd, cyrsiau block, boreau coffi, clybiau darllen, clybiau cinio a llawer mwy.
Croeso i bawb!

► Cyrsiau yn dechrau Ionwar 2017!

► Pris y cwrs o £75 y flwyddyn!

Cyrsiau

Cwrs undydd wedi ei gynnal mewn amryw leoliadau.

Bwcio/Talu

Cwrs adolygu 5 diwrnod.

Book/Pay

Sesiynau wedi eu teilwra i helpu'ch ynganu

Bwcio/Talu

Ymunwch â ni dros yr ebost!

Amdani!

Dod o hyd i ddigwyddiadau lleol

► Rhan fwyaf am ddim!

► Ffordd dda o ymarfer eich Cymraeg.