Y Calendr Cymdeithasol

 photo social Calendar banner_1.jpg

Dy’n ni wastad yma i’ch cefnogi chi. Mae llawer o gyfleoedd i chi ddefnyddio’ch Cymraeg yn ardal Canolfan Cymraeg i Oedolion Morgannwg.

Dych chi’n gallu dechrau yn araf os dych chi eisiau, drwy fynd gyda’ch tiwtor i ddigwyddiadau sy’n arbennig ar gyfer dysgwyr. Gallwch chi wedyn ymuno â Chlwb Darllen Cymraeg efallai, neu fynd i Fore Coffi. Wrth i chi ddod yn fwy hyderus, gallwch chi wedyn efallai ymuno â siaradwyr Cymraeg rhugl mewn cymdeithas, neu ddigwyddiadau Cymraeg. Mae digon o ddewis. Mae e lan i chi!