Arholiadau 2019

Arholiadau Defnyddio’r Gymraeg:

Mae CBAC yn darparu cyfres o gymwysterau i oedolion sy’n dysgu Cymraeg o’r enw Defnyddio’r Gymraeg. Mae’r gyfres yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ddangos eu gallu yn y Gymraeg wrth siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu – ar y lefelau gwahanol. Gellir ennill y cymwysterau drwy sefyll arholiadau ar ddiwrnodau penodol, ac maen nhw’n agored i oedolion sydd wedi dysgu Cymraeg yn ail iaith neu sydd wrthi’n dysgu ar hyn o bryd.

Dyddiadau’r arholiadau:

Arholiad Mynediad:
► 5 Mehefin 2019
► 6 Mehefin (nos) 2019

Arholiad Sylfaen:
► 14 Mehefin 2019

Arholiad Canolradd:
► 7 Mehefin 2019

Arholiad Uwch:
► 12 and 13 Mehefin 2019

Cofrestru:

Os dych chi wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg Morgannwg, mae modd i chi gofrestru i sefyll arholiad yma. Mae’n costio £20 i gofrestru. Ni roddir ad-daliad am y ffi hwn.

Cynigir gostyngiad o 20% oddi ar gost cyrsiau prif ffrwd Dysgu Cymraeg Morgannwg 2019–2020 i ymgeiswyr sy’n sefyll arholiad yn 2019.

Dyddiad car ar gyfer cofrestru i sefyll arholiada ym mis Mehefin 2019 yw Dydd Gwener 22 o Chwefror 2018.

Bydd angen i chi ddarllen y llyfryn arholiadau cyn i chi gofrestru. Dylech fod wedi derbyn y llyfryn yn y dosbarth, neu darllenwch un o’r opsiynau yma:

Mynediad CofrestruDarllen

Sylfaen Cofrestru Darllen

Canolradd Cofrestru Darllen

Uwch CofrestruDarllen

Anghenion Ychwanegol:

Os oes unrhyw angenion gyda chi, wnewch chi gysylltu â'r Swyddfa cyn y dyddiad cau i drafod hyn os gwelwch yn dda.

Ymgeiswyr Preifat:

Os nad dych chi wedi cofrestru ar gwrs Dysgu Cymraeg Morgannwg, a hoffech sefyll yr arholiad ym Mhrifysgol De Cymru, Trefforest, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda ar 01443 483600 neu e-bost dysgucymraeg@decymru.ac.uk. Bydd angen i chi gysylltu â ni er mwyn gwirio argaeledd. Mae ffi yw talu ar gyfer ymgeiswyr preifat. Mae’r ffi yn ddibynnol ar lefel yr arholiad.

Lleoliad y Ganolfan Arholi:

Dyffryn (Bloc D),
Prifysgol De Cymru,
Trefforest,
Pontypridd,
CF37 1DL.

Map o Dyffryn (Bloc D), Prifysgol De Cymru, Trefforest, CF37 1DL

e-bost: dysgucymraeg@decymru.ac.uk
Rhif ffôn: 01443 483600